STYRELSEN 2020/2021

OWE MELIN
Ordförande

Lägenhet: 12 - 1702
Epost: ordforande@brfjarlaplatsen.se

LENNART RAPPE
Kassör

Lägenhet:  1 - 2002
Epost: ekonomi@brfjarlaplatsen.se

SVEN LIDÉN
Sekreterare

Lägenhet: 12 - 1302
Epost: sekreterare@brfjarlaplatsen.se
 

OWE MELINVerksamhetsutvckling

Lägenhet: 12 - 1702
Epost: verksamhet@brfjarlaplatsen.se
 

OWE M. / SVEN L.
Informationsansvarig

Lägenhet: 12 - 1702 / 12 - 1302
Epost: information@brfjarlaplatsen.se

NICKLAS KARLSSON
Fastighetsansvarig

Lägenhet: 1 - 1801
Epost: fastighet@brfjarlaplatsen.se

SVEN LIDÉN
IT-ansvarig

Lägenhet: 12 - 1302

Epost: it@brfjarlaplatsen.se


SÖREN BJÖRNMANSäkerhetsansvarig 

Lägenhet:  1 - 1902
Epost: sakerhet@brfjarlaplatsen.se


CLAES CAJVERT 
Suppleant 

Lägenhet:  2 - 1701
Epost: suppleant2@brfjarlaplatsen.se


HANS LINDESTAF
Suppleant 

Lägenhet: 6 - 1203
Epost: suppleant3@brfjarlaplatsen.se


BARBARA LARSSON
Suppleant

Lägenhet: 1 - 1701
Epost: suppleant4@brfjarlaplatsen.se