STYRELSEN INFORMERAR

Miljön i trapphuset - 2018-04-16

Vi har upptäckt att flera boende sätter ut soppåsar i trapphuset, med hänsyn till era grannar undanber vi er göra det. Skulle påsarna gå sönder kan det innebära fläckar på stengolvet som aldrig går att ta bort.

Tillsammans med fastighetsförvaltaren har vi även kommit överens om att inte tillåta dörrmattor, skohyllor, blomkrukor eller liknande i trapphuset. På grund av att de försvårar för städningen. 

Tack för visad hänsyn.

2020-06-24    Tvättning av runda fönster på våra balkonger - även B huset, v 27

Företaget som utför rengöringen av balkongglasen - har som ambition att även utföra tvätt på Hus B under kommande vecka - och endast lämna kvar Hus C till efter sommaren.

2020-06-22   Tvättning av runda fönster på våra balkonger - A huset, uppgång 12 och 14

Skanska kommer med början den 29/6 att tvätta våra runda balkongfönster på utsidan. Man börjar med A-huset, vilket kommer att ta cirka en vecka. Under semesterperioden gör man ett uppehåll innan man därefter tar sig an B-huset, uppgång 2 och 6, samt C-huset (uppgång 1).

Arbetet genomförs på ett sådant sätt att personal kommer att hänga i linor från taken på husen.

Avsikten är att genom den här speciella tvättningen återställa fönstren till det skick som de skulle ha haft vid monteringen, det vill säga med den "självrengörande" funktionen aktiv.

Styrelsen återkommer med besked om när arbetet återtas efter semestrarna.