MÄKLARINFO

2021-05-24: Nytt regelverk för medlemmars samägande av lägenhet

Makar, registrerade partners och sambor får äga bostadsrätt gemensamt.

2021-05-24: Nytt regelverk för andrahandsuthyrning av lägenhet i Brf Jarlaplatsen

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Bostadsrättshavaren ska i sin ansökan hos styrelsen ange skälen för uthyrning, hyresgästens namn och under hur lång tid uthyrningen skall pågå. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har skäl för uthyrningen.

Sådana skäl kan vara:

-arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla

-sjukdom

-om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering

-provboende i samboförhållande

-om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget

Andrahandsuthyrning beviljas av styrelsen för ett år i taget.

Föreningen tar ut en avgift per månad. Avgiften skall betalas av uthyraren.

Vägrar styrelsen samtycke har bostadsrättshavaren rätt att upplåta sin bostad i andra hand om denne har fått tillstånd från hyresnämnden.

Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke eller tillstånd från hyresnämnden är detta att betrakta som en otillåten andrahandsupplåtelse. Om inte medlemmen följer styrelsens anmaning att omgående upphöra med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.

Andrahandsuthyrning skall anses råda när ingen av lägenhetsinnehavarna stadigvarande bor i lägenheten och en hyresgäst brukar lägenheten självständigt.

Observera att uthyrning till juridisk person ej accepteras, inte heller korttidsuthyrning via t ex AirBnB är tillåten.